De handel tussen China en de westerse mogendheden in de 20e en 21e eeuw

markt in Hong Kong, 1924

De verhoudingen zijn veranderd

In de 19e en in de eerste helft van de 20e eeuw domineerde het Westen China volledig in economisch opzicht. De Chinezen werden gedwongen eenzijdige economische afspraken te accepteren. Middels de door oorlogen verkregen extraterritoriale rechten konden de expatriates en een aantal Chinese tussenpersonen, de compradores, zich steeds meer verrijken. China zelf werd alsmaar armer en raakte economisch uitgeput. Het Westen investeerde in China in de industrie, de handel en de infrastructuur. Hoewel sommige Chinezen van de handel profiteerden wantrouwden zij vooral de westerlingen en terecht.

Nu aan het begin van de 21e eeuw is China de dominante partij. Er vindt een ware investeringsgolf plaats vanuit China. Tusssen 2010 en 2016  groeiden de buitenlandse Chinese investeringen van 265 naar 1072 miljard euro. In het jaar 2016 schoten de buitenlandse Chinese investeringen  met 30 % omhoog. Zo investeert China in de auto- industrie (Volvo), ICT-bedrijven  en de luchtvaart. De Chinese regering moedigt deze investeringen, die zij strategisch acht, aan.

Frans- Paul van der Putten, China expert bij Clingendael

Zijderoute

China werkt aan een nieuwe zijderoute, waarin alle wegen naar China leiden. In Europa is men bezorgd over de Chinese assertiviteit. Er is tevens een groeiend wantrouwen waar te nemen in De VS ten opzicht van Chinese investeringen. De grote Chinese onlinestore, Alibaba, krijgt daar geen toestemming het Amerikaanse Moneygram over te nemen. De rollen zijn na een eeuw volledig omgedraaid. Ook wordt de Chinese telecommunicatiegigant Huawei met argwaan bekeken in Amerika.

Afbeeldingsresultaat voor huawei logo Alibaba logo

Bron: NRC-Handelsblad 29 december en 5 januari. Frans-Paul van der Putten wordt in beide artikelen geciteerd.

Mieke Melief

Klik hier om een reactie achter te laten

Laat een reactie achter: